Manuele lymfdrainage Ad Modum Vodder

Gepost op 15 okt 2014 door Decock Tim


Manuele lymfdrainage Ad Modum Vodder

Het menselijk lichaam bestaat voor 2/3 uit vocht. Dit vocht bevindt zich in en rondom alle lichaamscellen, de bloedbanen, lymfbanen en de hersenbanen.
Zeer veel processen verlopen via dit lichaamsvocht: ondermeer het vervoer van zenuwprikkels, hormonen of schadelijke stoffen (b.v. bacteriën) en het uitwisselen van stoffen (b.v. bouw- en afbraakstoffen) of van gassen (b.v. zuurstof, koolzuurgas). Deze processen via het lichaamsvocht noemen we de waterhuishouding.


Het lichaam is in optimaal evenwicht als de waterhuishouding in een optimale conditie verkeert. Het lymfstelsel (lymfvaten en lymfknopen) speelt een belangrijke rol bij het scheppen en onderhouden van de ideale leefomgeving voor onze lichaamscellen. Het is namelijk de lymfe die daar een voedende, zuiverende en drainerende rol vervult.
Lymfdrainage is dus een normale, natuurlijke functie in ons lichaam. Deze functie kan echter bemoeilijkt worden als gevolg van een ongeval, ziekte of stress. In dit geval kan de drainage van de lymfe manueel met de handen geoptimaliseerd worden.


DE METHODE VODDER

Als docent in de Dr. Vodderschool België/Nederland en veelgevraagd lector voor internationale congressen, weet Tim Decock, als geen ander de behandeling te geven voor oa. oedemen die zich hebben ontwikkeld door één van onderstaande problemen. In overleg met uw arts of specialist zal de correcte therapie met veel zorg worden gekozen en gegeven.
Manuele lymfdrainage is een massagevorm die erop gericht is het lymfstelsel te stimuleren. Deze stimulatie is nodig om het teveel aan vocht (zichtbaar en onzichtbaar oedeem) beter en sneller via de lymfbanen af te voeren. In 1932 ontwikkelde Dr. Emil Vodder, een Deens bioloog, samen met zijn echtgenote een voor die tijd revolutionaire therapie:


MANUELE LYMFEDRAINAGE VOLGENS DE METHODE VODDER

De therapie van Dr. Vodder is zo bijzonder omdat ze niet alleen gericht is op de drainerende werking van het lymfstelsel maar vooral op de voedende en zuiverende werking van al het lichaamsvocht.
De manuele lymfdraniage volgens de methode Vodder is een zachte massagevorm en is op het gehele lichaam toepasbaar. Ze heeft als doel de vochtdoorstroming te stimuleren en eventuele stagnaties op te heffen, de immuniteit (weerstand) te verhogen, de stress te verlagen en het hormonale stelsel te optimaliseren.
De waterhuishouding wordt direct beïnvloed door de stimulatie van het lymfsysteem en indirect door het dempen van het verhoogd stressniveau in het lichaam.


WERKWIJZE

Bij de manuele lymfdrainage volgens de methode Vodder wordt ritmisch een heel zachte, spiraalvormige druk uitgeoefend op de lymfklieren en lymfbanen, waarbij de richting bepaald wordt door de stroomrichting van het lymfstelsel. Heel belangrijk daarbij is het ritme van deze ‘handgreep’. Dat ritme moet namelijk exact overeenkomen met het openen en sluiten van de kleppen in de lymfbanen en in de haarvaatjes, want alleen dan kan al het ‘overtollige’ lichaamsvocht goed worden afgevoerd.
De behandeling, waarbij de patiënt meestal ligt, heeft plaats bij een aangename temperatuur en in een uiterst ontspannen sfeer. Om dit laatste te bereiken wordt vaak verzocht tijdens de behandeling niet te praten. De duur van de behandeling is afhankelijk van de klacht en zal vrijwel pijnloos zijn. De behandeling begint, indien nodig, met een gesprek waarin o.a. duidelijk zal gemaakt worden hoe het lichaam van de mens functioneert. De massage begint bij de lymfklieren in de hals (de basis) gevolgd door (afhankelijk van de klacht) de lymfklieren in de buikstreek, oksels, liezen en het gelaat. Heeft de patiënt buiten deze gebieden klachten, dan zal daar een specifieke behandeling op volgen.


BEHANDELBARE KLACHTEN

De manuele lymfdrainage volgens de methode VODDER is toepasbaar bij zeer veel klachten, al dan niet in combinatie met andere therapievormen. Zo behandelen wij onder andere mensen met:

- zwellingen (oedeem): b.v. armlymfoedeem na borstamputatie en okselcurage, dikke benen bij veneuze problemen
- dystrofieën
- klachten aan het zenuwstelsel : b.v. gezichtsverlamming, migraine
- klachten als gevolg van stress :
* slapeloosheid
* concentratieverlies
* constipatie
* hoofdpijn
* vruchtbaarheidsproblemen

- bloedcirculatiestoornissen
- enz...

Pagina 2 van 8 8765432 1

Foto Galerij