Manuele therapie

Gepost op 15 okt 2014 door Decock Tim


Manuele therapie

Manuele therapie is een specialisatie binnen de kinesitherapie, gericht op klachten van het bewegingsapparaat, in het bijzonder de wervelkolom en gewrichten in de bovenste en onderste ledematen. Tijdens de eerste behandeling voert de manuele therapeut een uitgebreid vraaggesprek met de patiënt. Ook voert hij/zij een klinisch onderzoek uit. Hierbij wordt niet alleen naar de plaats van de pijn gezocht maar tevens naar de oorzaak van de klacht.

Deze oorzaak kan te wijten zijn aan een (bio)mechanische overbelasting van een gewricht, een zenuw en/of het spier-pees-apparaat. Door deze overbelasting kan lokale pijn ontstaan ter hoogte van de overbelaste structuren en weefsels zelf. Soms kan deze pijn echter ook uitstralen naar andere delen van het lichaam , dit wordt dan uitstralende pijn of referred pain genoemd.


BEHANDELPLAN

Afhankelijk van dit onderzoek wordt een behandelplan opgesteld en een prognose gemaakt. Ook een “blokkage” van een gewricht kan oorzaak zijn van pijn en overbelasting. Deze stoornis in een gewricht wordt ook wel “functiebeperking” genoemd en gaat meestal gepaard met een “stijf” gevoel en/of moeizamer bewegen. Bewegingen worden dan ook beperkter en/of pijnlijk. Dit kan in principe gebeuren in alle gewrichten maar meestal komt dit voor ter hoogte van de wervels, de ribben, het bekken, de schouder en de heup.


MANIPULATIES

Met behulp van manueel therapeutische technieken, zoals manipulaties, kan een “functiebeperking” worden opgelost. Hierbij voert de therapeut(e) een korte, snelle en goed gedoseerde impuls uit op het gewricht. Manipuleren is dus een zuiver passieve techniek, gericht op het herstellen van de functiebeperking in een gewricht. De meeste patiënten ervaren dit als een kortstondig vreemd gevoel maar vinden het over het algemeen niet pijnlijk. Meestal resulteert dit dan in een betere beweeglijkheid en/of een snelle afname van de pijn.


KRAKER

In de volksmond wordt de manueel therapeut(e) ook wel eens een “kraker” genoemd. Dit komt door het knappend geluid dat gepaard kan gaan met het manipuleren. De manueel therapeut is tevens opgeleid om een verband , zowel anatomisch, biomechanisch als neurofysiologisch, te vinden tussen de verschillende regio’s en stelsels van het lichaam. Zo kan bv. hoofdpijn veroorzaakt worden door een functiebeperking van de bovenste nekwervels, kniepijn door een stoornis t.h.v. de heupen, pijn t.h.v. de hartstreek door een blokkage van een ribgewricht ter hoogte van de schouderbladen,…..


AANVULLEND ONDERZOEK

Eventueel kan de manueel therapeut, in overleg met de arts een aanvullend onderzoek (RX, scan, EMG, …) noodzakelijk achten. Het manueel therapeutisch onderzoek is dan ook uitermate geschikt als aanvulling van de artsendiagnose.


BEHANDELBARE KLACHTEN

Klachten van het bewegingsapparaat die efficiënt kunnen behandeld worden met manuele therapie zijn o.a. :

- hoofdpijn
- nekpijn
- borstkaspijn bij ademhalen
- lage rug- en bekkenpijn
- heup- en liespijn
- stijfheid t.h.v. de enkel , schouder en knie
- enz...

Pagina 3 van 8 8765432 1

Foto Galerij