Psychomotorische kinesitherapie

Gepost op 15 okt 2014 door Decock Tim


Psychomotorische kinesitherapie

Psychomotoriek is een deeldomein van de klassieke kinesitherapie. Daar waar de kinesitherapie zich richt op de revalidatie van spier-, zenuw- en beenderstelsel, richt de psychomotoriek zich op de ontwikkeling van het kind in zijn geheel. Het is gebaseerd op een visie van de mens die vertrekt vanuit de eenheid tussen geest (psyche) en bewegen (motoriek). Vrij vertaald, is het dus de relatie tussen denken en handelen.


DOEL

Het doel van een psychomotorische behandeling is kinderen trainen in de basisvaardigheden voor lezen, rekenen en schrijven door middel van spel- en bewegingsopdrachten.Naast de behandeling geeft de psychomotorisch therapeut ook advies en informatie aan ouders en leerkrachten zodat er op een efficiënte manier gewerkt kan worden rond de problematiek van het kind.


VOOR WIE ?

Hier kan u terecht met kinderen van 4 tot 11 jaar die moeilijkheden ondervinden met :
- Fijne motorische vaardigheden
- Grove motorische vaardigheden
- Schrijfmotoriek
- Ruimtelijk-visuele vaardigheden
- Lateralisatie ontwikkeling
- Structureel inzichtelijke vaardigheden
- Concentratie
- Werkhouding

Deze problemen kunnen zich al dan niet stellen in combinatie met :
- Faalangst
- DCD (ontwikkelingsdyspraxie)
- AD(H)D
- ASS (autismespectrumstoornis)
- Andere ontwikkelingsmoeilijkheden


WERKING

Wanneer een kind wordt aangemeld ( op advies van school, CLB, artsen, kennissen,…) wordt er steeds gestart met een anamnesegesprek. Tijdens dit gesprek kan de problematiek van het kind ruim geschetst worden door de ouders, naaste omgeving en/of aangevuld worden door gegevens van het CLB, arts, enz...
Na afname van het intakegesprek wordt er op basis van deze informatie een psychomotorisch onderzoek afgenomen dat aansluit bij de hulpvraag. Hiervoor wordt er gebruik gemaakt van gestandaardiseerde en genormeerde tests. De resultaten en observatiegegevens worden vervolgens samengevat in een verslag en besproken met de ouders. Daarna wordt beslist of therapie al dan niet wenselijk is. Indien nodig wordt er doorverwezen naar andere instanties.


THERAPIE

Bij kinderen wordt er op een zo speels mogelijke manier therapeutisch gewerkt. Ouders worden nauw betrokken bij de therapie. Vorderingen worden regelmatig besproken. Korte opdrachten of huistaakjes worden meegegeven zodat de kinderen thuis verder kunnen oefenen. Er wordt zo goed als mogelijk samengewerkt met de school ( de leerkracht, de zorgcoördinator, taakleerkracht en het CLB). De psychomotorische therapie wordt meestal individueel gegeven met een frequentie van 2 x 30 minuten per week, afhankelijk van de ernst van de stoornis van het kind en het voorschrift van de arts. De ouders van de kinderen met aantoonbare psychomotorische ontwikkelingsachterstanden kunnen binnen het kader van een F-pathologie tot 60 zittingen per jaar van terugbetaling genieten door hun mutualiteit, en dit gedurende twee tot drie opeenvolgende kalenderjaren.


Pagina 7 van 8 8765432 1

Foto Galerij