Specialisaties

Gepost op 15 okt 2014 door Decock Tim


Manuele lymfdrainage Ad Modum Vodder

Het menselijk lichaam bestaat voor 2/3 uit vocht. Dit vocht bevindt zich in en rondom alle lichaamscellen, de bloedbanen, lymfbanen en de hersenbanen.
Zeer veel processen verlopen via dit lichaamsvocht: ondermeer het vervoer van zenuwprikkels, hormonen of schadelijke stoffen (b.v. bacteriën) en het uitwisselen van stoffen (b.v. bouw- en afbraakstoffen) of van gassen (b.v. zuurstof, koolzuurgas). Deze processen via het lichaamsvocht noemen we de waterhuishouding.
Lees meer ...

Manuele therapie

Manuele Therapie is een specialisatie binnen de kinesitherapie, gericht op klachten van het bewegingsapparaat in het bijzonder de wervelkolom en gewrichten in de bovenste- en onderste ledematen. Tijdens de eerste behandeling voert de manueel therapeut(e) een uitgebreid vraaggesprek met de patiënt. Ook voert hij/zij een klinisch onderzoek uit. Hierbij wordt niet alleen naar de plaats van de pijn gezocht maar tevens naar de oorzaak van de klacht.
Lees meer ...

Myofasciale therapie

Myofasciale therapie is een vorm van behandelen van pijnen die hun oorzaak vinden in een verkeerd functioneren van spieren . In deze spieren ontwikkelen er zich pijnpunten, trigger punten genoemd, die pijnen veroorzaken met een specifieke lokalisatie en uitstralingszone. Via een goede spierdiagnose kunnen deze oorzakelijke pijnpunten opgespoord en bestreden worden met specifieke behandelingstechnieken.
Lees meer ...

Neurologische kinesitherapie

Het Bobath-concept (NDT= neuro-development-treatment) is een brede en steeds veranderende aanpak in de neurologische revalidatie specifiek bij volwassenen na een beroerte of kinderen met cerebral palsy en wordt algemeen toegepast bij patiënten met centraal neurologische aandoeningen en andere diverse neurologische aandoeningen zoals multiple sclerose, de ziekte van Parkinson en hersenletsels.
Lees meer ...

Sportkinesitherapie

U heeft een blessure of u raakt overtraind. Dan wilt u zo snel mogelijk weer op de been, met een alternatief trainingsschema desnoods. Vraag dan uw huisarts of specialist om een verwijzing naar een sportkinesitherapeut. Bij Decock Team begrijpt men wat er tijdens het sporten gebeurt en snapt men daarom hoe u geblesseerd bent geraakt. Dat ziet u terug in het behandelplan en revalidatieschema dat voor u wordt gemaakt.
Lees meer ...

Psychomotorische kinesitherapie

Psychomotoriek is een deeldomein van de klassieke kinesitherapie. Daar waar de kinesitherapie zich richt op de revalidatie van spier-, zenuw- en beenderstelsel, richt de psychomotoriek zich op de ontwikkeling van het kind in zijn geheel. Het is gebaseerd op een visie van de mens die vertrekt vanuit de eenheid tussen geest (psyche) en bewegen (motoriek).
Lees meer ...

Ademhalingskinesitherapie

Taaie slijmen blijven gemakkelijk in de luchtpijptakken plakken.
Ademhalingskine is noodzakelijk om deze taaie slijmen los te maken en op te hoesten. Aan de hand van specifieke ademhalingstechnieken kunnen slijmen van diep uit de longen gedraineerd en opgehoest worden.
Lees meer ...

Pagina 1 van 8 8765432 1

Foto Galerij